НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Базові відстеження результативності регуляторних актів


від 2017-03-28
ЗВІТ про базове відстеження результативності проекту регуляторного акта – рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.08.2011р. №13 «Про затвердження Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури в м. Первомайську».

ЗВІТ
про базове відстеження результативності проекту регуляторного акта – рішення міської ради  «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.08.2011р. №13 «Про затвердження Положення про порядок залучення коштів замовників  на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури в м. Первомайську».

1. Вид та назва проекту регуляторного акта:  рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.08.2011р. №13 «Про затвердження Положення про порядок залучення коштів замовників  на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури в м. Первомайську».

2.Виконавець: відділ містобудування та архітектури управління містобудування,архітектури, комунальної власності та земельних питань Первомайської міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта: проект рішення регуляторного акта – «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.08.2011р. №13 «Про затвердження Положення про порядок залучення коштів замовників  на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури в м. Первомайську», розроблений з ціллю надання додаткових пільг учасникам бойових дій, учасникам АТО, бійцям добровольчих батальйонів, інвалідам на сплату пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту по будівництву індивідуальних гаражів в розмірі 50% від виконаного розрахунку. Дана категорія замовників не увійшла до ч. 4 ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

4. Строк виконання заходів з відстеження: березень 2017 року.

5. Тип відстеження: базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження:   статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних: відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі динаміки звернень суб’єктів господарювання  для укладання договору щодо пайової участі.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності:

Показники результативності

2016 рік

Кількість заяв на укладання
Договору щодо пайової участі
по будівництву гаражів
пільгових категорій громадян

7

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

На сьогоднішній день відсутній нормативно-правовий акт який би врегульовував порядок та механізм сплати пайової участі пільгових категорій громадян.

Прийняття регуляторного акта дозволить вирішити питання, пов’язані із сплатою пайової участі пільговим категоріям громадян в розмірі 50% від загальної кошторисної вартості по будівництву індивідуальних гаражів, методом доповнення до підпункту 3.5 пункту 3. Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури в новій редакції в м. Первомайську, Миколаївської області затвердженого рішенням міської ради від 29.08.2011р. №13 «Про затвердження Положення про порядок залучення коштів замовників  на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури в м. Первомайську»;

Ступінь досягнення визначених цілей відстежуватиметься під час проведення повторного та періодичних відстежень.

Міський голова                                                     Л.Г.Дромашко

Гринчак,
Теремязєва,42397

 


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2018