НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Базові відстеження результативності регуляторних актів


від 2017-04-28
ЗВІТ про базове відстеження результативності проекту регуляторного акта – рішення міської ради «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

ЗВІТ
про базове відстеження результативності проекту регуляторного акта – рішення  міської ради  «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

1. Вид та назва проекту регуляторного акта:

Проект рішення міської ради «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

2. Виконавець:

Фінансове  управління міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта:

Проект рішення  міської ради «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»  розроблений з метою внесення змін відповідно до Закону України  від 20.12.2016 р. № 1791-У111 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення  збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» та Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України  щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 р. № 1797-УIII. Відповідно до вказаного проекту рішення встановлюються нові    ставки   податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  для об’єктів  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

квітень  2017 року.

5. Тип відстеження:

базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження:

Для проведення базового відстеження використовувався  метод отримання звітності від Первомайської об»єднаної державної податкової інспекції.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі надання звітності від Первомайської об»єднаної податкової інспекції за звітний період.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності:       тис.грн.

Показники результативності

2016 рік

січень-березень 2017 року

Фактичні надходження по  податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

1327,4

309,6

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Прийняття регуляторного акта дозволить дотримуватись вимог законодавства щодо місцевих податків відповідно до Податкового  кодексу України із внесеними змінами та забезпечить збільшення надходжень до бюджету міста.

Ступінь досягнення визначених цілей відстежуватиметься під час проведення повторного та періодичних відстежень.

Секретар міської ради                                                               С.О.Бондарчук

Шугуров 54283


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2018