НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Базові відстеження результативності регуляторних актів


від 2017-04-28
ЗВІТ про базове відстеження результативності проекту регуляторного акта – рішення міської ради «Про встановлення транспортного податку»

ЗВІТ
про базове відстеження результативності проекту регуляторного акта – рішення  міської ради  «Про встановлення транспортного податку»

1. Вид та назва проекту регуляторного акта:

 Проект рішення міської ради «Про встановлення транспортного податку»

2. Виконавець:

Фінансове  управління міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта:

Проект рішення  міської ради «Про встановлення транспортного податку»  розроблений з метою внесення змін відповідно до Закону України від 20.12.2016 року № 1791-УІІІ « Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення  збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» та Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України  щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 р. № 1797-УIII.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

 квітень  2017 року.

5. Тип відстеження:

базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження:

Для проведення базового відстеження використовувався  метод отримання звітності від Первомайської об»єднаної державної податкової інспекції.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі надання звітності від Первомайської об»єднаної податкової інспекції за звітний період.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності:       тис.грн.

Показники результативності

 

2016 рік

 

січень-березень 2017 року

 

Фактичні надходження по транспортному податку

 

412,5

 

27,6

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Прийняття регуляторного акта дозволить дотримуватись вимог законодавства щодо місцевих податків відповідно до Податкового  кодексу України із внесеними змінами та забезпечить надходження до бюджету міста. 

Ступінь досягнення визначених цілей відстежуватиметься під час проведення повторного та періодичних відстежень.

Секретар міської ради                                                               С.О.Бондарчук

Шугуров 54283

 


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2018