НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Базові відстеження результативності регуляторних актів


від 2017-06-19
ЗВІТ про базове відстеження результативності проекту регуляторного акта – рішення міської ради «Про затвердження Порядку часткового відшкодування з місцевого бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів»

ЗВІТ
про базове відстеження результативності проекту  регуляторного акта – рішення міської ради «Про затвердження Порядку часткового відшкодування з місцевого бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів»

1. Вид та назва проекту регуляторного акта:  проекту  регуляторного акта – рішення міської ради «Про затвердження Порядку часткового відшкодування з місцевого бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів».

2. Виконавець: відділ підприємницької діяльності управління економіки міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта: створення сприятливих умов для інтенсивного розвитку малого та середнього бізнесу в місті та забезпечення організації та проведення конкурсу інвестиційних проектів, представлених суб’єктами малого та середнього підприємництва, та безпосередньо надання фінансової підтримки суб’єктам господарювання у формі компенсації частки відсоткових ставок за залученими кредитами в межах видатків на поточний бюджетний рік за рахунок коштів, передбачених в місцевому бюджеті відповідно до рішення міської ради.

4. Строк виконання заходів з відстеження: червень 2017 року.

5. Тип відстеження: базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження: для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних: відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі динаміки звернень суб’єктів господарювання  для укладання договору щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності:

8.1 кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, – 986 суб’єктів.

8.2 кількість суб’єктів господарювання, які нададуть пакети документів для участі у конкурсному відборі, – буде визначено шляхом проведення відстеження результативності регуляторного акта.

8.3 кількість переможців конкурсного відбору – буде визначено шляхом проведення відстеження результативності регуляторного акту.

8.4 обсяг коштів для надання фінансової підтримки на бізнес-проекти суб’єктів підприємницької діяльності, передбачений у місцевому бюджеті, - буде визначено рішенням сесії міської ради при внесенні змін до місцевого бюджету на поточний рік.

8.5 середня сума відшкодування, наданого одному суб’єкту підприємницької діяльності, – буде визначено шляхом проведення відстеження результативності регуляторного акта.

8.6 темп зростання кількості суб’єктів підприємництва, яким надано фінансову підтримку, порівняно з минулим роком, – буде визначено шляхом проведення відстеження результативності регуляторного акта.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Прийняття запропонованого проекту рішення міської ради надасть можливість за рахунок розширення та збільшення обсягів виробництва збільшити обсяги реалізації товарів та послуг, надходження до місцевого бюджету, створити нові робочі місця, реалізувати інвестиційні проекти, які відповідають пріоритетним напрямкам соціального і економічного розвитку міста.

Міський голова                                                                      Л. Г. Дромашко


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2018