НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Повторні відстеження результативності регуляторних актів


від 2017-07-14
ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акта - рішення міської ради від 13.07.2016 року № 3 «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

ЗВІТ
про повторне  відстеження результативності регуляторного акта -  рішення міської ради від 13.07.2016 року  № 3 «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

1.Вид та назва регуляторного акту:

Рішення міської ради від 13.07.2016 року  № 3 «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

2.Назва виконавця заходів відстеження.

Фінансове управління Первомайської міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта.

Метою прийняття запропонованого рішення є встановлення в місті Первомайську податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та забезпечення   планових обсягів надходжень по вказаному податку.

4.Строк виконання заходів з відстеження.

липень 2017 року.

5.Тип відстеження.

Повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження.

Для проведення повторного відстеження використовувався  метод отримання звітності від Первомайської об’єднаної державної податкової інспекції.

7. Дані та припущення на яких відстежувалась результативність, а також засоби одержання даних.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі надання звітності від Первомайської об’єднаної державної податкової інспекції.

8. Кількісні та якісні показники.                                                               тис. грн.

Показники результативності

2016 рік

січень-червень 2017 року

Фактичні надходження по  податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

1327,4

630,1

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Прийняття регуляторного акта дозволить дотримуватись вимог законодавства щодо місцевих податків відповідно до Податкового  кодексу України із внесеними змінами та забезпечить надходження до бюджету міста.

Міський голова                                                                           Л.Г. Дромашко


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2018