НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Періодичні відстеження результативності регуляторних актів


від 2017-08-14
ЗВІТ про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення міської ради від 27.08.2010 р. № 26 «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.06.2009 року № 1 «Про затвердження Правил благоустрою міста Первомайська»

ЗВІТ
про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення міської ради від 27.08.2010 р. № 26 «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.06.2009 року № 1 «Про затвердження Правил благоустрою міста Первомайська»

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення міської ради від 27.08.2010 р. № 26 «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.06.2009 року№1 «Про затвердження Правил благоустрою міста Первомайська».

2. Назва виконавця заходів відстеження:

Управління житлово-комунального господарства міської ради.

3. Мета прийняття акта:

- упорядкування відносин між суб’єктами міської громади та окремими громадянами у сфері благоустрою;

- створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків громадян, суб’єктів господарювання та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері благоустрою міста;

- ефективне використання та збереження об’єктів та елементів благоустрою міста, зелених насаджень;

- покращання санітарного стану міста;

- покращання та підтримка належного санітарно-технічного стану земельних ділянок, збереження і утримання вулиць, споруд, будівель, парків, скверів, рекламоносіїв, об’єктів виносної вуличної торгівлі, малих архітектурних форм;

- користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного та технічного стану доріг, вулиць, скверів, інших об’єктів та елементів благоустрою загального користування;

- більш ефективна робота комунальних служб;

- дотримання вимог чинного законодавства з охорони навколишнього природного середовища, запобігання забруднення земель побутовими відходами, покращення мікроклімату;

- покращення рівня благоустрою територій та санітарного стану міста;

- створення умов сталого розвитку міста;

- додаткове находження у міський бюджет коштів від фінансових санкцій за порушення правил благоустрою.

Цілями регулювання Положення є регулювання відповідальності громадян та порядку компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою, створення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності як людини так і суб’єктів господарювання середовища, захисту довкілля, покращання санітарного стану та мікроклімату міста, зниження рівня шуму, належне утримання та раціональне використання території міста, охорону об’єктів благоустрою міста, виконання вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», вдосконалення нормативної бази, впровадження державної регуляторної політики у сфері благоустрою території м. Первомайська, врегулювання правовідносин між суб’єктами, на яких розповсюджується дія регуляторного акта.

4. Строк виконання заходів з відстеження: 14.07.2014-01.08.2017.

5. Тип відстеження:  періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження: Статистичний.

7. Дані та припущення, на яких відстежувалась результативність, а також засоби одержання даних:

Статистичний – аналіз інформації, отриманої від посадових осіб, уповноважених складати протоколи відповідно до рішення виконкому від 28.04.2016 року № 200 «Про уповноваження посадових осіб щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення» та за результатами роботи адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради та рішення виконкому від 14.07.2017 № 362 «Про уповноваження посадових осіб щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення».

8. Кількісні та якісні показники:

За порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів за 2015 рік винесено 40 постанов з них 12 усних зауважень та накладено 27 штрафів на загальну суму 11520,00 гривень: по 6 постановам на суму 4020,00 гривень – штраф сплачено добровільно, 1 постанова закрито по закінченню строків накладення адміністративного стягнення.

За порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів за 2016 року винесено 163 постанови з них 100 усних зауважень та накладено 63 штрафів на загальну суму 22680,00 гривень: по 21 постанові направлено на ДВС на суму 7140,00 гривень, сплачено 6 на суму 2380,00 гривень.

За порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів станом на 31.07.2017 року винесено 149 постанов з них 80 усних зауважень та накладено 69 штрафів на загальну суму 27540,00 гривень: по 29 постановам направлено на ДВС на суму 12920,00 гривень, сплачено 20 на суму 7480,00 гривень.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:

Завдяки чіткому визначенню ряду порушень у сфері благоустрою та  розміру компенсації за шкоду, завдану внаслідок порушення у сфері благоустрою збільшилися надходження до місцевого бюджету від сплати штрафів.

В цілому регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації мають позитивну динаміку.

Негативний результат – відсутній.

Міський голова                                                                                           Л. Г. Дромашко


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2018