НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Базові відстеження результативності регуляторних актів


від 2017-08-30
ЗВІТ базового відстеження результативності проекту регуляторного акта – рішення міської ради «Про скасування рішень міської ради: від 10.02.2012 року № 3 "Про встановлення ставок єдиного податку суб’єктів господарювання фізичних осіб», від 27.06.2014 року № 3 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 10.02.2012 року № 3 «Про встановлення ставок єдиного податку суб’єктів

ЗВІТ
базового відстеження результативності проекту регуляторного акта – рішення  міської ради «Про скасування рішень міської ради: від 10.02.2012 року №  3  "Про встановлення ставок єдиного податку суб’єктів господарювання фізичних осіб», від 27.06.2014 року № 3 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 10.02.2012 року № 3 «Про встановлення  ставок єдиного податку суб’єктів  господарювання фізичних осіб»

1.  Вид та назва проекту регуляторного акта:

Проект рішення міської ради «Про скасування рішень міської ради: від 10.02.2012 року №  3  "Про встановлення ставок єдиного податку суб’єктів господарювання фізичних осіб», від 27.06.2014 року № 3 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 10.02.2012 року № 3 «Про встановлення  ставок єдиного податку суб’єктів  господарювання фізичних осіб»

2. Виконавець:

Фінансове  управління міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта:

Прийняття  рішення міської ради від 07.07.2017 р. № 9 «Про встановлення єдиного податку » , яке набирає чинності з 01.01.2018 року.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

серпень 2017 року.

5. Тип відстеження:

базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження:

Для проведення базового відстеження використовувався  метод отримання звітності від Первомайської об’єднаної державної податкової інспекції.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі надання звітності від Первомайської об’єднаної податкової інспекції за звітний період.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності:       тис.грн.

Показники результативності

2016 рік

січень-липень 2017 року

Фактичні надходження по єдиному податку

18689,0

14190,6

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Прийняття регуляторного акта дозволить дотримуватись вимог законодавства щодо місцевих податків відповідно до Податкового  кодексу України із внесеними змінами. та дозволить збільшити надходження до міського бюджету.

Міський голова                                                                                              Л. Г.Дромашко


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2018