НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Базові відстеження результативності регуляторних актів


від 2017-08-30
ЗВІТ про базове відстеження результативності проекту регуляторного акта – рішення міської ради «Про скасування рішень міської ради: від 28.03.2011 р. № 3 «Про місцеві податки і збори», від 26.12.2011 р. № 24 «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.03.2011 р. № 3«Про місцеві податки і збори», від 25.12.2012 р. № 13 «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.11.2011 р. № 24

ЗВІТ
про базове відстеження результативності проекту регуляторного акта – рішення  міської ради  «Про скасування рішень міської ради: від 28.03.2011 р. №  3  «Про місцеві податки  і збори», від 26.12.2011 р. № 24 «Про внесення змін до рішення  міської ради від 28.03.2011 р.  № 3«Про місцеві податки і збори», від 25.12.2012 р. № 13  «Про внесення змін до рішення міської ради  від 26.11.2011 р. № 24 «Про  внесення  змін до рішення міської ради від 28.03.2011 р. № 3 «Про місцеві податки і збори»

1.Вид та назва проекту регуляторного акта:

Проект рішення міської ради «Про скасування рішень міської ради: від 28.03.2011 р. №  3  «Про місцеві податки  і збори», від 26.12.2011 р. № 24 «Про внесення змін до рішення  міської ради від 28.03.2011 р. №3  «Про місцеві податки і збори», від 25.12.2012 р. № 13  «Про внесення змін до рішення міської ради  від 26.11.2011 р. № 24 «Про  внесення  змін до рішення міської ради від 28.03.2011 р.№3  «Про місцеві податки і збори».

2.Виконавець:

Фінансове  управління міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта:

Прийняття  рішення міської ради від 07.07.2017 року № 10 «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів», яке набирає чинності з 01.01.2018 року потребує скасування рішень міської ради від  28.03.2011 р. №  3  «Про місцеві податки  і збори», від 26.12.2011 р. № 24 «Про внесення змін до рішення  міської ради від 28.03.2011 р. №3  «Про місцеві податки і збори» та  від 25.12.2012 р. № 13  «Про внесення змін до рішення міської ради  від 26.11.2011 р. № 24 «Про  внесення  змін до рішення міської ради від 28.03.2011 р.№ 3 «Про місцеві податки і збори»;

4. Строк виконання заходів з відстеження:

серпень 2017 року.

5. Тип відстеження:

базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження:

Для проведення базового відстеження використовувався  метод отримання звітності від фіскальної служби.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі надання звітності від Первомайської об’єднаної податкової інспекції за звітний період.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності:       тис.грн.

Показники результативності

2016 рік

січень-липень 2017 року

Фактичні надходження по збору за місця для паркування транспортних засобів

78,6

34,2


9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Прийняття регуляторного акта дозволить дотримуватись вимог законодавства щодо місцевих податків відповідно до Податкового  кодексу України із внесеними змінами.

Міський голова         Л.Г.Дромашко

 


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2018