НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Базові відстеження результативності регуляторних актів


від 2017-08-30
ЗВІТ базового відстеження результативності проекту регуляторного акта – рішення міської «Про скасування рішення міської ради від 13.07.2016 року № 2 «Про встановлення плати за землю»

ЗВІТ
базового відстеження результативності проекту регуляторного акта – рішення  міської «Про скасування рішення міської ради від 13.07.2016 року №  2 «Про встановлення плати за землю»

1.Вид та назва проекту регуляторного акта:  Проект рішення міської ради «Про скасування рішення міської ради від 13.07.2016 року №  2 " "Про встановлення плати за землю".

2.Виконавець:

Фінансове  управління міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта:

Прийняття  рішення міської ради від 07.07.2017 року № 13 «Про встановлення плати за землю»  (в частині земельного податку), яке набирає чинності з 01.01.2018 року потребує скасування рішення міської ради від 13.07.2016 року №  2 " "Про встановлення плати за землю.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

серпень 2017 року

5. Тип відстеження:

базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження:

Для проведення базового відстеження використовувався  метод отримання звітності від фіскальної служби.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі надання звітності від Первомайської об»єднаної податкової інспекції за звітний період.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності:       тис.грн.

Показники результативності

2016 рік

січень-липень 2017 року

Фактичні надходження по:
Земельному податку з  юридичних осіб
Земельному податку з фізичних осіб


5008,9
510,6


3157,1
220,4

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Прийняття регуляторного акта дозволить дотримуватись вимог законодавства щодо місцевих податків відповідно до Податкового  кодексу України із внесеними змінами та дозволить збільшити надходження до міського бюджету.

Міський голова         Л.Г.Дромашко


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2018