НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Базові відстеження результативності регуляторних актів


від 2017-10-23
ЗВІТ про базове відстеження результативності проекту регуляторного акта – рішення виконавчого комітету міської ради «Про скасування рішення виконавчого комітету міської ради від 10.02.2017 року № 49 «Про упорядкування розміщення засобів пересувної та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Первомайськ в новій радакції»»

ЗВІТ
про базове відстеження результативності проекту регуляторного акта – рішення виконавчого комітету міської ради  «Про скасування рішення виконавчого комітету міської ради від 10.02.2017 року № 49 «Про упорядкування розміщення засобів пересувної та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Первомайськ в новій радакції»»

1. Вид та назва проекту регуляторного акта: проект рішення виконавчого комітету міської ради «Про скасування рішення виконавчого комітету міської ради від 10.02.2016 року № 49 «Про упорядкування розміщення засобів пересувної та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Первомайськ в новій редакції»».

2. Виконавець: відділ підприємницької діяльності управління економіки міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта: виконання рішення господарського суду Миколаївської області від 15.08.2017 року по справі № 915/671/17.

4. Строк виконання заходів з відстеження: жовтень 2017 року.

5. Тип відстеження: базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження: показники результативності не встановлюються.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних: показники результативності не встановлюються.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності: показники результативності не встановлюються.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Виключення можливості обмеження конкуренції, що передбачено законодавством про захист економічної конкуренції, а саме, частиною першою статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Міський голова                                                                      Л. Г. Дромашко


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2018