НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Проекти рішень виконкому


від 2017-11-09
Про виконання фінансових планів за 9 місяців 2017 року, затверджених рішенням виконкому міської ради від 08.12.2016 року №611, та про затвердження фінансових планів комунальних підприємств на 2018 рік (крім підприємств ЖКГ)

ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА
Миколаївської області
виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від                                  
м. Первомайськ

Про виконання фінансових планів за 9
місяців 2017 року, затверджених рішенням
виконкому міської ради від 08.12.2016 року
№611, та про затвердження фінансових
планів комунальних підприємств на 2018 рік
(крім підприємств ЖКГ)

На підставі аналізу виконання фінансових планів комунальних підприємств за 9 місяців 2017 року, затверджених рішенням виконкому міської ради від 08.12.2016 року № 611 (додаток 1), виконком міської ради відзначає, що за 9 місяців 2017 року комунальними підприємствами отримано чистого доходу від надання послуг в загальній сумі 4010,3 тис. грн., що більше, ніж за відповідний період 2016 року, на 11,4%; виконання річного плану складає 113,0%. Невиконання плану з отримання чистого доходу має місце на КП «Госпрозрахункове земельно-кадастрове бюро» (89,0%) та КП «Первомайська друкарня» (91,3%). Перевиконали план з отримання чистого доходу: КП «Управління пасажирських перевезень» (106,5%), КП «Архітектурно-планувальне бюро» (130,4%), КП «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації» (114,4%), КП «Редакція газети «Вісник Первомайська» (110,0%), КП «Місто майбутнього» (148,3%) та КП «Первомайський міський парк культури та відпочинку «Дружба народів» (108,2%).

Результатом фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за 9 місяців 2017 року  є прибуток в загальній сумі 97,0 тис. грн., що на 88,34 тис. грн. менше, ніж передбачено планом, тобто план з отримання прибутку виконаний на 52,3%.

Спрацювали з прибутком:

- КП «Управління пасажирських перевезень» - прибуток склав 5,3 тис.грн. та зменшився проти відповідного періоду минулого року на 11,7 тис. грн.;

- КП «Архітектурно-планувальне бюро» - прибуток склав 35,5 тис.грн. та збільшився проти відповідного періоду минулого року на 11,3 тис. грн.;

- КП «Первомайська друкарня» - прибуток склав 34,5 тис.грн. та збільшився проти відповідного періоду минулого року на 14,2 тис. грн.;

- КП «Міжміське бюро технічної інвентаризації» - прибуток склав 8,1 тис.грн. та збільшився проти відповідного періоду минулого року на 3,8 тис.грн.;

- КП «Первомайський міський парк культури та відпочинку «Дружба народів» - прибуток склав 23,2 тис.грн. та зменшився проти відповідного періоду минулого року на 7,5 тис. грн.

Зі збиткового перетворилося в прибуткове комунальне підприємство «Вісник Первомайська».

Зі збитком спрацювали: КП «Госпрозрахункове земельно-кадастрове бюро» та «Місто майбутнього».

Найбільшу питому вагу в загальних витратах комунальних підприємств займають витрати на оплату праці та відрахування від неї в соціальні фонди  (відповідно 58,4% та 13,6%), у тому числі:

-  «Управління пасажирських перевезень» - 86,9% (74,0+12,9);

- «Госпрозрахункове земельно-кадастрове бюро» - 75,2% (62,5+12,7);

- «Архітектурно-планувальне бюро» - 73,7% (60,3+13,4);

- «Первомайська друкарня» - 60,3% (46,5+13,8);

- «Міжміське бюро технічної інвентаризації» - 82,2% (66,5+15,7);

- «Вісник Первомайська» - 60,3% (48,0+12,3);

- «Місто майбутнього» - 71,0% (53,6+17,4);

- «Первомайський міський парк культури та відпочинку «Дружба народів» - 29,8% (23,9+5,9).

Питома вага матеріальних витрат в загальних витратах комунальних підприємств у середньому складає 16,4%, амортизаційних відрахувань – 1,9%, інших операційних витрат – 9,7%.

Середньомісячна заробітна плата 1-го штатного працівника на комунальних підприємствах за 9 місяців 2017 року порівняно з відповідним періодом 2016 року збільшилась на 25,8% та склала 4385,7 грн. Найвищий розмір середньомісячної заробітної плати на КП «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації» (6517,91 грн.), КП «Архітектурно-планувальне бюро» (6333,33 грн.), КП «Госпрозрахункове земельно-кадастрове бюро» (4877,78 грн.) та КП «Управління пасажирських перевезень» (4614,29 грн.). Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.10.2017 року на комунальних підприємствах відсутня.

Найбільша штатна чисельність працюючих на комунальних підприємствах «Міжміське бюро технічної інвентаризації» (13 чол.), «Первомайська друкарня» (11 чол.) та «Госпрозрахункове земельно-кадастрове бюро» (9 чол.). Штатна чисельність на інших комунальних підприємствах коливається від 3-х чол. до 7 чол.

Дебіторська заборгованість на комунальних підприємствах порівняно з початком року збільшилась на 25,4 тис. грн. та станом на 01.10.2017 року склала 192,8 тис. грн.

Кредиторська заборгованість зменшилась на 65,0 тис. грн. та станом на 01.10.2017 року склала 369,4 тис. грн. Станом на 01.10.2017 року порівняно з початком року кредиторська заборгованість збільшилась на комунальних підприємствах: «Управління пасажирських перевезень» (на 7,2 тис.грн.), «Архітектурно-планувальне бюро» (на 9,8 тис.грн.),  «Вісник Первомайська» (на 8,6 тис.грн.), «Місто майбутнього» (на 0,5 тис.грн.).

На підставі аналізу планових показників комунальних підприємств на 2018 рік (додаток 2) виконком міської ради відзначає, що заплановані економічні показники комунальних підприємств (додатки 3-10) передбачають зростання чистих доходів та покращення їх фінансового стану. В цілому по комунальних підприємствах темп росту чистого доходу у 2018 році порівняно з 2017 роком складе 108,0%, всі підприємства запланували ріст чистого доходу,  в результаті фінансово-господарської діяльності комунальні підприємства у 2018 році отримають 142,6 тис. грн. прибутку.

Штатна чисельність працівників у 2018 році збільшиться на 1 особу (КП «Архітектурно-планувальне бюро») та складе 58 осіб.

Середньомісячна заробітна плата зросте на 7,5% та складе 4597,99 грн. Такий темп зростання обумовлений затвердженим індексом споживчих цін на 2018 рік (постанова КМУ від 31.05.2017 року № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки»).

Проблеми, які існують на підприємствах обумовлені їх діяльністю, тому виходячи з цього можна сказати, що:

1. КП «Вісник Первомайська» - недостатній тираж.

2. КП «Первомайська друкарня» - невелика кількість замовників послуг.

3. КП «Розрахункове земельно-кадастрове бюро», КП «Архітектурно-планувальне бюро» та «КП «Міжміське бюро технічної інвентаризації» - останнім часом  все більше відкриваються приватні фірми, які надають подібні послуги, що, в свою чергу, зменшують кількість, послуг, які надаються цими підприємствами.

4. КП «Міський парк культури і відпочинку «Дружба народів» - потребує модернізації та наповнення території сучасними майданчиками та атракціонами.

Керуючись підпунктом 4 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ

1. Інформацію начальника управління економіки міської ради Зарицької Т.В. про виконання фінансових планів комунальними підприємствами за 9 місяців 2017 року (додаток 1) прийняти до відома.

2. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Первомайська друкарня» (додаток 3).

3. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації» (додаток 4).

4. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Госпрозрахункове земельно-кадастрове бюро» (додаток 5).

5. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Редакція газети «Вісник Первомайська» (додаток 6).

6. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Архітектурно-планувальне бюро» (додаток 7).

7. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Управління пасажирських перевезень» (додаток 8).

8. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Місто майбутнього» (додаток 9).

9. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Первомайський міський парк культури та відпочинку «Дружба народів» (додаток 10).

10. Керівникам комунальних підприємств щодо термінів подачі документів та порядку складання, затвердження фінансових планів керуватись рішенням виконавчого комітету міської ради  від 16.12.2014 року №555 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних  підприємств».

11.  Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 08.12.2016 року №611 «Про виконання фінансових планів за 9 місяців 2016 року, затверджених рішенням виконкому міської ради від 14.12.2015 року № 550, та про затвердження фінансових планів комунальних підприємств на 2017 рік (крім підприємств ЖКГ)».

12.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Кукурузу О.В.

Міський голова                                                                                              Л.Г. Дромашко

Додатки 1-10

 


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2018