НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Проекти рішень міської ради


від 2017-12-04
Про бюджет міста Первомайська на 2018 рік

Проект

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____ СЕСІЯ _____ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від __________ № ___
м. Первомайськ

Про бюджет міста Первомайська
на 2018 рік

Розглянувши проект бюджету міста Первомайська на 2018 рік, відповідно до статей 143, 144 Конституції України, Бюджетного кодексу України, на підставі пункту 23 частини першої статті 26 та частини першої статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2018 рік:

- доходи міського бюджету у сумі 330198,406тис.грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету - 317029,1тис.грн., доходи спеціального фонду бюджету -13169,206тис.грн., у тому числі бюджету розвитку -3620,000тис. грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 330198,406тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету - 317029,2тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету - 13169,206тис. грн., згідно з додатком 3 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами в обсязі 330198,406тис.грн., у тому числі по загальному фонду -317029,200тис.грн. та спеціальному фонду -13169,206тис. грн., згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 1800,0тис. грн.

4. Надати право фінансовому управлінню міської ради спільно з управлінням соціального захисту населення міської ради, іншими галузевими управліннями міської ради, за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, економічної політики, розвитку підприємництва, транспорту та зв'язку з метою ефективного використання коштів протягом 2018 року здійснювати перерозподіл обсягів міжбюджетних трансфертів між головними розпорядниками коштів міського бюджету, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомоги населенню тощо.

Дозволити виконавчому комітетові міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, економічної політики, розвитку підприємництва, транспорту та зв'язку за умови внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів, що вплине на збільшення або зменшення дохідної та видаткової частини міського бюджету, проводити їх розподіл між головними розпорядниками коштів міського бюджету з наступним затвердженням на сесії міської ради.

5. Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку в сумі 3620,0 тис. грн., згідно з додатком 5 до цього рішення.

Дозволити виконавчому комітетові міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, економічної політики, розвитку підприємництва, транспорту та зв'язку після розподілу Кабінетом Міністрів України коштів державного бюджету (із визначенням переліку об'єктів) проводити розподіл видатків бюджету розвитку міського бюджету з урахуванням співфінансування об'єктів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та, у разі необхідності, вносити відповідні зміни до зазначеного переліку з наступним затвердженням на сесії міської ради.

6. Затвердити на 2018 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 300,0тис. грн.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

компенсація процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплата енергосервісу.

8. Затвердити обсяг видатків на виконання депутатами міської ради та міським головою доручень виборців, який визначено на 2018 рік, із розрахунку 5,000тис.грн. на кожного депутата, у сумі 185,000тис.грн.

Спрямування коштів міського бюджету депутатами міської ради здійсню-вати у межах чинного законодавства та з урахуванням міських програм, затверджених міською радою на 2018 рік.

9. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію міських програм у сумі 22813,699тис. грн., згідно з додатком 6 до цього рішення.

10.Розпорядникам бюджетних коштів міського бюджету забезпечити:

- у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

- проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

- укладення договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

11. З метою забезпечення своєчасного фінансування видатків та збільшення доходів міського бюджету надати право фінансовому управлінню Первомайської міської ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

  • отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду міського бюджету, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

  • здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Установити, що внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів, перерозподіл між ними, а також перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, здійснюються відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України.

Зокрема на підставі частини сьомої статті 23 Бюджетного кодексу України у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління Первомайської міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №18 "Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету" (із змінами і доповненнями) передача бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету, передбачених частинами шостою та восьмою статті 23 Бюджетного кодексу України, здійснюється на підставі прийнятого виконавчим комітетом Первомайської міської ради рішення.

У разі внесення змін по об’єктах бюджету розвитку в рішенні виконавчого комітету Первомайської міської ради зазначається пооб’єктний обсяг видатків, а в частині уточнення назви об’єкта чи загального обсягу фінансування будівництва відповідно до проектно-кошторисної документації - зміна відповідних показників.

У випадках внесення змін до бюджетної класифікації чи до типових переліків бюджетних програм надати право фінансовому управлінню Первомайської міської ради враховувати такі зміни в розписі міського бюджету без внесення змін до даного рішення.

13. Надати право виконавчому комітету Первомайської міської ради в межах встановлених бюджетних призначень здійснювати добровільне виконання судових рішень про стягнення коштів з Первомайської міської ради.

14. У випадку невиконання показників надходжень до міського бюджету на 2018 рік, визначених розписом міського бюджету, головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують взяття бюджетних зобов’язань та проведення витрат відповідно до встановлених бюджетних асигнувань лише після попереднього погодження з фінансовим управлінням міської ради.

15. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік:

- до доходів належать надходження, визначені статтями 64, 101, 102, 1032 та 1034 Бюджетного кодексу України;

- джерелами формування у частині фінансування та кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

16. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

17. У разі внесення змін до структури виконавчого комітету міської ради, його структурних підрозділів та управлінь міської ради фінансовому управлінню міської ради забезпечити внесення змін до розпису міського бюджету на 2018 рік з урахуванням положень про новоутворені та реорганізовані структурні підрозділи, які є головними розпорядниками коштів міського бюджету.

18. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року.

20. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, економічної політики, розвитку підприємництва, транспорту та зв’язку.

Міський голова                                Л.Г.Дромашко

Додаток 2

Додаток 4

Пояснювальна записка


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2018