НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Повторні відстеження результативності регуляторних актів


від 2017-12-05
ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акта - рішення міської ради від 26.05.2016 року № 13 «Про внесення змін в рішення міської ради від 27.06.2014 року №10 «Про регулювання орендних відносин майна комунальної власності територіальної громади міста Первомайська в новій редакції»

ЗВІТ
про повторне  відстеження результативності  регуляторного акта -  рішення міської ради від 26.05.2016 року № 13 «Про внесення змін в рішення міської ради від 27.06.2014 року №10 «Про регулювання орендних відносин майна комунальної власності територіальної громади міста Первомайська в новій редакції»

1. Вид та назва проекту регуляторного акта:   рішення міської ради від 26.05.2016 року  № 13 «Про внесення змін в рішення міської ради від 27.06.2014 року №10 «Про регулювання орендних відносин майна комунальної власності територіальної громади міста Первомайська в новій редакції»

2. Виконавець: Відділ комунальної власності і земельних відносин управління містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради

3. Цілі прийняття регуляторного акта: З метою регулювання орендних відносин майна комунальної власності територіальної громади міста Первомайська

4. Строк виконання заходів з відстеження: листопад  2017 року.

5. Тип відстеження: повторне  відстеження

6. Методи одержання результатів відстеження: статистичний та соціологічний

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Аналіз законності застосування нормативних документів з нарахування орендної плати за використання майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Первомайська.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

-   внесені зміни слугують вдосконаленню орендних відносин в частині законності застосування нормативних документів з нарахування орендної плати;

-   додаткові надходження до місцевого бюджету;

-   вдосконалення орендних відносин, що включають в себе:

1. Підвищення ефективності використання майна територіальної громади міста Первомайська.

2. Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в місті.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Прийнятий регуляторний акт забезпечить ефективність і збалансованість у сфері врегулювання правовідносин за використання нерухомого майна.

Секретар міської ради        С.О.Бондарчук


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2018