НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Проекти рішень виконкому


від 2017-12-06
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 12.07.2013 року № 311 «Про затвердження Положення про порядок організації та проведення на території міста Первомайськ ярмаркової діяльності»

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївської  області
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від                             року  
м. Первомайськ

Про внесення змін до рішення виконавчого
комітету міської ради від 12.07.2013 року
№ 311 «Про затвердження Положення про
порядок  організації та проведення на території
міста Первомайськ ярмаркової  діяльності»

Відповідно до підпункту 8 пункту а, підпункту 2  пункту б  статті 30 та пункту 6 статті 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 року № 1065 «Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні», з метою створення належних умов для участі місцевих товаровиробників та суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі та ресторанного господарства у ярмаркових заходах, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 12.07.2013 року № 311 «Про затвердження Положення про порядок організації та проведення на території міста Первомайськ ярмаркової діяльності», а саме:

Викласти пункт 3 Положення про порядок організації та проведення на території міста Первомайськ ярмаркової діяльності (Додаток 1) в наступній редакції:

«3.1. Для отримання Погодження на проведення ярмарку, виставки на території міста Первомайськ заявник звертається до Центру надання адміністративних послуг апарату виконавчого комітету міської ради, якому подає наступні документи:

3.1.1. Для регулярного (щотижневого) ярмаркового заходу, сезонної торгівлі товарами народного споживання та участі у святковому ярмарку:

3.1.1.1 заяву встановленого зразка (додаток 1 та 2 до Положення);

3.1.1.2 копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або для фізичних осіб – довідку про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку (форма № 3ДФ) або довідку від квартального комітету;

3.1.1.3 для сезонної торгівлі сосною та ялиною - документ, що підтверджує правомірність здійснення торгівлі сосною чи ялиною;

3.1.1.4 для сезонної торгівлі бахчевими культурами та сільгосппродуктами - висновки лабораторії про вміст нітратів у продукції.

3.2. Відповідальність за достовірність відомостей у документах несе суб'єкт господарювання або фізична особа.

3.3. За наявності всіх документів, передбачених пунктом 3.1 даного Положення, відділ підприємницької діяльності управління економіки міської ради протягом 10 робочих днів надає на підпис міському голові Погодження на проведення ярмарку, виставки на території міста Первомайськ.

3.4. Центр надання адміністративних послуг апарату виконавчого комітету міської ради передає заявнику примірник підписаного Погодження на проведення ярмарку, виставки на території міста Первомайськ.

3.5. У разі прийняття рішення про відмову у проведенні ярмаркового, виставкового заходу, відділом підприємницької діяльності управління економіки міської ради протягом трьох днів, з моменту прийняття рішення, надається суб'єкту господарювання лист про відмову.

3.6. Підставою для відмови у проведенні ярмаркового, виставкового заходу є відсутність необхідних документів, виявлення недостовірності відомостей у документах, невідповідність місця.

3.7. Відділ підприємницької діяльності управління економіки міської ради для організації ярмаркових, виставкових заходів:

3.7.1 розробляє схему розміщення та розміщує учасників ярмарку відповідно до неї з урахуванням дотримання санітарних і ветеринарних правил та норм при реалізації товарів населенню міста;

3.7.2 здійснює заходи щодо взаємодії з органами, що забезпечують охорону громадського порядку, у місці проведення ярмарків.

3.8. Суб'єкт господарювання, який приймає участь у ярмарковому, виставковому заході забезпечує:

3.8.1 належний санітарний та протипожежний стан території;

3.8.2 наявність медичних книжок та санітарного одягу ;

3.8.3 наявність документів, що підтверджують якість та безпеку виставленої продукції.

3.9. 3 метою недопущення стихійної торгівлі на території міста рішенням виконавчого комітету міської ради затверджується Дислокація місць проведення ярмаркової торгівлі.

3.10. Джерелами фінансування заходів з організації та проведення ярмарку та виставки можуть бути: кошти організатора, учасників ярмарку виставки або презентації, спонсорські кошти, передбачені на такі заходи кошти відповідних бюджетів та інші джерела, не заборонені чинним законодавством.».

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 10.02.2017 року № 47 «Про внесення змін в рішення виконавчого комітету міської ради від 12.07.2013 року № 311 «Про затвердження Положення про порядок організації та проведення на території міста Первомайськ ярмаркової діяльності».

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Кукурузу О.В.

Міський голова                                                                         Л.Г. Дромашко


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2018