НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Розпорядження міського голови


№ 12-р від 2018-01-12
Про організацію навчання у 2018 році осіб керівного складу та фахівців міста Первомайська, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, в мережі підрозділів навчально- методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (оприлюднено 12.01.2018 року)

У К Р А Ї Н А
Миколаївська область
ПЕРВОМАЙСЬКИЙ  МІСЬКИЙ  ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 12.01.2018 № 12-р
    м. Первомайськ

Про організацію навчання у 2018
році осіб керівного складу та
фахівців міста Первомайська,
діяльність яких пов'язана з
організацією і здійсненням заходів
з питань цивільного захисту,
в мережі підрозділів навчально-
методичного центру цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності
Миколаївської області

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 819 “Про затвердження Порядку проведення навчання  керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту”, на виконання розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 15.12.2017 року № 544-р “Про організацію навчання осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, в мережі підрозділів навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області 2018 року” та з метою організації навчання осіб керівного складу та фахівців міста, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту:

1. Керівникам виконавчих органів міської ради, суб'єктів господарювання, установ і організацій комунальної форми власності та керівникам міських структурних підрозділів органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання, установ і організацій інших форм власності (за узгодженням):

1.1. направляти на навчання керівний склад та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, відповідно до наданих заявок на Первомайські міські курси навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (вул. Михайла Грушевського, 1, м. Первомайськ,  55213) і на обласні та м.Миколаєва курси удосконалення керівних кадрів (вул. 10-та Слобідська, 2, м.Миколаїв, 54003) навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області в терміни згідно з витягом з плану комплектування навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на 2018 рік (додаток);

термін: протягом 2018 року згідно термінів,
визначених планом комплектування;

1.2. забезпечити своєчасне подання навчально-методичному центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області заявок на навчання у 2018 році осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, через відділ з питань надзвичайних ситуацій апарату виконавчого комітету міської ради (Бабенчука) (вул.Михайла Грушевського, 1, кімн.183, тел.7-51-94, 4-22-16, е-mail: vns.pervomaysk@gmail.com);

термін: до 10.09.2018 року;

1.3. передбачити кошти на навчання осіб керівного складу та фахівців з урахуванням вимог пунктів 18,19 Порядку проведення навчання  керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 819;

термін: під час складання бюджетних запитів
та фінансово-господарських планів на 2019 рік;

1.4. надати заявки на здійснення методичного супроводу практичної підготовки осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, навчально-методичному центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області(Жуковському) (вул. 10-та Слобідська, 2, м.Миколаїв, 54003) через Первомайські міські курси навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (Галісевича) (вул. Михайла Грушевського, 1, м.Первомайськ, 55213);

термін: до 31.01.2018 року.

2. Відділу з питань надзвичайних ситуацій апарату виконавчого комітету міської ради (Бабенчуку) забезпечити своєчасне доведення керівникам виконавчих органів міської ради, міських структурних підрозділів органів виконавчої влади, суб'єктів господарювання, установ та організацій переліку категорій слухачів, які підлягають навчанню, у відповідності з витягом з плану комплектування навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на 2018 рік.

Термін: згідно термінів визначених
планом комплектування.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 12.01.2017 року № 9-р «Про організацію навчання у 2017 році осіб керівного складу та фахівців міста Первомайська, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, в мережі підрозділів навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Кукурузу О.В.

Міський голова                                                                             Л.Г.Дромашко


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2018