НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Періодичні відстеження результативності регуляторних актів


від 2018-01-22
Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення міської ради від 29.01.2014 року № 11 «Про затвердження Правил поводження з домашніми тваринами в м. Первомайську»

Звіт
про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення   міської ради від 29.01.2014 року № 11 «Про затвердження Правил поводження з домашніми тваринами в м. Первомайську»

1. Вид та назва регуляторного акта: рішення  міської ради від 29.01.2014 № 11 «Про затвердження Правил поводження з домашніми тваринами в м. Первомайську» (далі – Правила).

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності: відділ благоустрою та охорони навколишнього природного середовища управління житлово-комунального господарства   міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта: поліпшення ситуації щодо питань утримання і поводження з домашніми тваринами, обмеження їх шкідливого впливу на благоустрій в місті Первомайську та підвищення відповідальності посадових осіб підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності і громадян за жорстоке поводження з тваринами.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 01.01.2015 по 01.01.2018.

5. Тип відстеження: періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження: статистичні.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність регуляторного акта, а також способи одержання даних: Інформація Первомайської районної державної лікарні ветеринарної медицини, інформація адміністративної комісії.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.   Кількість складених протоколів про адміністративну відповідальність за порушення Правил - 7 протоколів. Кількість зареєстрованих тварин - 2994, щеплено котів – 501, собак – 2493.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення визначених цілей.

Протягом дії Правил кількість безпритульних собак не зменшилась, реєстрація домашніх тварин громадянами здійснюється тільки при потребі щеплення, за порушення Правил поводження з домашніми тваринами притягнення до адміністративної відповідальності здійснюється на низькому рівні, кількість потерпілих людей від укусів собак збільшується. Рішення має низький ступінь досягнення визначених цілей, зазначені Правила потребують змін та доповнень. На 2018 рік пріоритетним завданнями є робота з населенням щодо необхідності реєстрації домашніх тварин та посилення контролю за додержанням Правил громадянами та посадовими особами підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності.

Міський голова                                                                                Л.Г. Дромашко


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2019