НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Проекти рішень міської ради


від 2018-02-05
Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Київська, 129 з розстроченням платежу

Проект

ПЕРВОМАЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
Миколаївської  області
___ сесія __ скликання

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

___.__._______ року__
м. Первомайськ

Про  продаж земельної  ділянки
несільськогосподарського призначення
по вул. Київська, 129  з  розстроченням платежу

Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 124, 128  Земельного кодексу України,  постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 року № 381 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності», з метою  залучення додаткових коштів в міський бюджет для реалізації програм соціально-економічного розвитку  міста та враховуючи заяву гр. Фай К.О. від 02.02.2018 року,  міська  рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Київська, 129  яку надано в оренду  фізичній особі Фай Катерина Олександрівна на підставі рішення Первомайської міської ради від  07.07.2017 року № 17.

1.1. Затвердити вартість земельної ділянки без урахування ПДВ у розмірі    1 762 434, 00 грн. (один мільйон сімсот шістдесят дві тисячі чотириста тридцять чотири грн. 00 коп.)  (65 грн. 64 коп. за один квадратний метр) на підставі експертної грошової оцінки (висновок експерта про оціночну вартість від  02 лютого 2018 року)

1.2. Продати фізичній особі Фай Катерина Олександрівна земельну ділянку площею 2,6850  га за 1 762 434, 00 грн. (один мільйон сімсот шістдесят дві тисячі чотириста тридцять чотири грн. 00 коп.)  (65 грн. 64 коп. за один квадратний метр)   для  обслуговування комплексу нежитлових будівель  по вул. Київська, 129 з розстроченням платежу терміном на 5 (п’ять) років, за умови сплати 50 % частини платежу. Оплата проводиться щомісячно рівними частками, відповідно до графіку.

1.3. Затвердити умови продажу фізичній особі Фай Катерина Олександрівна  по  вул. Київська, 129  (додаток 1).

1.4. Затвердити графік погашення суми розстрочення платежу  фізичній особі Фай Катерині Олександрівні по вул. Київська, 129  (додаток 2).

1.5. Фізичній особі Фай Катерині Олександрівні :

1.5.1. Забезпечити оформлення договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 2,6850  га по вул. Київська, 129  за ціною та на умовах, визначених цим рішенням.

1.5.2. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки згідно з вимогами ст.91 Земельного кодексу України.

1.5.3. Після видачі витягу з Державного реєстру речових прав на земельну ділянку припинити дію договору оренди землі від 17.07.2017 року (номер запису про інше речове право: 21498864 від 17.07.2017 року).

2. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови по комунальній власності, земельних відносинах та архітектурних питаннях.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування, архітектури та земельних відносин.

Міський голова                                                                             Л.Г. Дромашко

Петрова
5 49 69


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2018