НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Проекти рішень міської ради


від 2018-02-06
Про внесення змін до рішення виконкому від 11.03.2016 року № 106 «Про затвердження регламенту роботи виконавчого комітету та виконавчих органів Первомайської міської ради»

ПРОЕКТ

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від _________________№_______
м.Первомайськ

Про внесення змін до рішення
виконкому від 11.03.2016 року № 106
«Про затвердження регламенту роботи
виконавчого комітету та виконавчих
органів Первомайської міської ради»

Відповідно до статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вдосконалення регламенту роботи виконавчого комітету та виконавчих органів Первомайської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 11.03.2016 року № 106, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до Додатку «Регламент роботи виконавчого комітету та виконавчих органів Первомайської міської ради» рішення виконавчого комітету міської ради від 11.03.2016 року №106 «Про затвердження регламенту роботи виконавчого комітету та виконавчих органів Первомайської міської ради»:

1.1. У розділ 3 «Порядок підготовки рішень виконкому», доповнивши його пунктом 3.12 наступного змісту:

«3.12. При визнанні рішень виконкому такими, що втратили чинність або їх скасуванні, витяг з відповідного рішення щодо цього підклеюється працівниками загального відділу до першої сторінки оригіналу відповідного рішення, а якщо документи зберігаються в архівному відділі - обов'язково надсилається до архівного відділу апарату виконавчого комітету міської ради або Державного архіву Миколаївської області. Дану норму застосовувати до розпоряджень міського голови.»

1.2. У розділ 5 «Порядок підготовки засідань виконкому», а саме:

1.2.1.виклавши пункт 5.11 у новій редакції:

«5.11. За необхідності окремі питання, що потребують оперативного розгляду, можуть прийматися виконкомом у робочому порядку. При цьому підрозділи, які готують ці проекти рішень виконкому мають довести доцільність або необхідність прийняття проекту рішення в робочому порядку на профільній комісії міської ради, до компетенції якої відноситься дане питання, яка надає відповідний дозвіл. Тільки після цього (за наявності резолюції міського голови) всі члени виконавчого комітету ознайомлюються з цими проектами рішень через направлення на електронні поштові адреси цих проектів рішень. Направлення на електронні поштові адреси членів виконкому цих проектів рішень здійснює загальний відділ, а організацію візування здійснює ініціатор, що готує проект рішення. При цьому до кожного проекту рішення мають бути надані скановані: копія дозволу профільної комісії міської ради та копія проекту резолюції міського голови. Ці проекти рішень мають бути завізованими більш ніж половиною від загального складу виконкому. Свою позицію кожен член виконкому закріплює власним підписом у листку погодження до проекту рішення виконкому, який означає, що він голосує за прийняття даного рішення.»

1.2.2.виклавши пункт 5.12 у новій редакції:

«5.12. До питань, що потребують оперативного розгляду та можуть прийматися виконкомом у робочому порядку відносяться питання:

Про внесення змін до бюджету м. Первомайська, а саме внесення змін: до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів; у окремих випадках, які потребують негайного реагування для забезпечення повноцінного функціонування бюджетних установ та комунальних підприємств міста (наприклад: відключення від електромереж, порив труб водопостачання та теплопостачання, забезпечення видатками по захищених статтях, тощо), проведення перерозподілу в розрізі розпорядників коштів та економічної класифікації.

Про зміну договору найму жилого приміщення.

Про присвоєння поштових адрес об'єктам будівництва.

Про реєстрацію народження дитини, позбавленої батьківського піклування.

Про влаштування дитини, позбавленої батьківського піклування до закладів соціального захисту дітей.

Про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

Про негайне відібрання малолітніх дітей.

Про затвердження плану роботи виконавчих органів міської ради

на півріччя.

Про внесення змін до плану роботи виконавчого комітету Первомайської міської ради.

Про нагородження Почесними грамотами виконавчого комітету міської ради та цінними подарунками за поданням суб’єктів господарювання.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету (у зв’язку із непередбачуваними обставинами).»

1.3. У розділ 6 «Порядок проведення засідань виконкому», а саме:

1.3.1. виклавши пункт 6.2 у новій редакції:

«6.2. Засідання виконкому, як правило, проводяться у другу п’ятницю щомісячно. Початок засідань - о 10.00 годині.»

1.3.2. виклавши пункт 6.3 у новій редакції:

«6.3. За необхідності міський голова, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - перший заступник міського голови, шляхом видання відповідного розпорядження можуть скликати позачергові засідання виконкому з повідомленням про це членів виконкому не пізніше ніж за добу до його проведення. При цьому загальний відділ в цей же термін направляє на електронні адреси членів виконкому проект порядку денного та проектів рішень, які будуть розглядатися на позачерговому засіданні виконкому.

В особливих випадках міський голова, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - перший заступник міського голови, шляхом видання відповідного розпорядження можуть скликати невідкладно позачергове засідання виконкому. В такому випадку загальний відділ терміново в телефонному режимі повідомляє про це всіх членів виконкому та про питання, яке потребує термінового розгляду. Проект порядку денного позачергового виконкому та проект рішення(нь) надається всім членам виконкому загальним відділом безпосередньо на засіданні.

1.3.3. доповнивши пункт 6.19 частиною другою наступного змісту:

«Проекти рішень, що не набрали більшості голосів членів виконавчого комітету, знімаються з розгляду та повертаються виконавцям на доопрацювання.».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету міської ради Л.Ф.Постернак.

Міський голова                                                                                           Л.Г. Дромашко


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2018