НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Базові відстеження результативності регуляторних актів


від 2018-03-30
ЗВІТ про базове відстеження результативності проекту регуляторного акта – рішення міської ради «Про встановлення туристичного збору»

ЗВІТ
про базове відстеження результативності проекту регуляторного акта – рішення  міської ради  «Про встановлення туристичного збору»

1. Вид та назва проекту регуляторного акта:

Проект рішення міської ради «Про встановлення туристичного збору»

2. Виконавець:

Фінансове  управління міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта:

Проект рішення  міської ради «Про встановлення туристичного збору»  розроблений з метою приведення у відповідність до норм Податкового кодексу України

4. Строк виконання заходів з відстеження:

березень  2018 року.

5. Тип відстеження:

базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження:

Для проведення базового відстеження використовувався  метод отримання звітності від Первомайської об’єднаної державної податкової інспекції.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі надання звітності від Первомайської об’єднаної податкової інспекції за звітний період.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності:       тис.грн.

Показники результативності

2017 рік

січень-лютий  2018 року

Фактичні надходження по туристичному збору податку

27,0

6,8

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Прийняття регуляторного акта дозволить дотримуватись вимог законодавства щодо місцевих податків відповідно до Податкового  кодексу України із внесеними змінами та забезпечить надходження до бюджету міста.

Ступінь досягнення визначених цілей відстежуватиметься під час проведення повторного та періодичних відстежень.

Секретар міської ради                                                       С.О.Бондарчук


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2019