НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Повторні відстеження результативності регуляторних актів


від 2018-05-03
ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акта - рішення виконавчого комітету міської ради від 12.05.2017 року № 222 «Про затвердження Порядку доступу до матеріалів технічної інвентаризації, реєстрових книг та інвентаризаційних справ комунального підприємства «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації»

ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторного акта - рішення виконавчого комітету міської ради від 12.05.2017 року № 222  «Про затвердження Порядку доступу до матеріалів технічної інвентаризації, реєстрових книг та інвентаризаційних справ комунального підприємства «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації»

1. Вид та назва регуляторного акта: рішення виконавчого комітету  міської ради від 12.05.2017 року № 222 «Про затвердження порядку доступу до матеріалів технічної інвентаризації, реєстрових книг та інвентаризаційних  справ комунального підприємства «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації»

2. Назва виконавця заходів з відстеження: комунальне підприємство «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації».

3. Цілі прийняття акту: - розвиток конкуренції на ринку надання послуг з технічної інвентаризації об’єктів нерухомості, а також накопичення та обробка інформації про реальний стан та зміни в об’єктах нерухомості.

4. Строк виконання заходів відстеження: травень 2018 року.

5. Тип відстеження: повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження: статистичний та соціологічний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Статистичні дані та соціологічні дані.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Збільшення кількості суб’єктів господарювання, які надають послуги з технічної інвентаризації об’єктів нерухомості у м. Первомайську, збільшення кількості робочих місць у вищевказаних суб’єктів господарювання, покращення якості надання послуг з технічної інвентаризації.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначення цілей:

Прийняття регуляторного акта забезпечило створення якісної конкуренції на ринку послуг з технічної інвентаризації об’єктів нерухомості чітку та однозначну процедуру накопичення та обробки інформації щодо реального стану та змін технічних характеристик об’єктів нерухомого майна в місті Первомайську.

Міський голова                                                                Л. Г. Дромашко


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2019