НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Проекти рішень виконкому


від 2018-05-11
Про стан фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації»

ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА
Миколаївської області
виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від ___________________    № __________
м. Первомайськ

Про стан фінансово-господарської
діяльності комунального підприємства
«Первомайське міжміське бюро технічної
інвентаризації»

Заслухавши звіт начальника комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації» Мар’ян О.О. про фінансово-господарську діяльність підприємства у І кварталі 2018 року та розглянувши  аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства (додатки 1-5), виконком міської ради відзначає, що КП «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації» за підсумками фінансово-господарської діяльності за І квартал 2018 року має чистий прибуток 5,4 тис. грн., що на 0,9 тис.грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Чистий дохід від реалізації послуг за І квартал 2018 року склав 387,5 тис. грн. і збільшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 17,8 тис. грн. або на 4,8%.

Фонд оплати праці штатних працівників за І квартал 2018 року склав 237,1 тис.грн. та збільшився проти І кварталу 2017 року на 9,2 тис.грн. або на 4,0%.

Середньооблікова чисельність штатних працівників станом на 01.04.2018 року зменшилась на 2 особи та склала 11 осіб.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за І квартал 2018 року збільшилась на 1341,26 грн. або на 23,0% і склала 7184,85 грн.

Продуктивність праці одного штатного працівника за І квартал 2018 року порівняно з І кварталом 2017 року збільшилась на 6,85 тис.грн. або на 23,9% і склала 35,5 тис.грн.

Витрати на 1 грн. чистого доходу від реалізації послуг за І квартал 2018 року залишились на рівні І кварталу 2017 року та склали 0,99 грн.

У складі витрат найбільшу питому вагу займають витрати на оплату праці з відрахуваннями: за І квартал 2018 року – 77,2 % (63,2%+14,0%), за І квартал 2017 року – 79,1% (63,9%+15,2%).

Дебіторська заборгованість підприємства станом на 01.04.2018 року склала 12,7 тис. грн. та зменшилась у порівнянні з початком року на 9,5 тис.грн. Станом на 01.04.2018 року кредиторська заборгованість склала 175,9 тис.грн. і зменшилась порівняно з початком року на 59,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість на підприємстві станом на 01.04.2018 року перевищила дебіторську на 163,2 тис.грн.

За І квартал 2018 року балансова вартість основних фондів збільшилась з 187,8 тис.грн. до 197,6 тис.грн. за рахунок придбання принтера.

Знос основних фондів станом на 01.04.2018 року становить 72,0%, а їх залишкова вартість – 55,3 тис.грн.

З метою поліпшення результатів фінансово-господарської діяльності підприємства та відповідно до підпункту 3 пункту «а» статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Звіт начальника комунального підприємства «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації» Мар’ян О.О. про фінансово-господарську діяльність підприємства взяти до відома.

2. Визнати задовільною структуру балансу комунального підприємства «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації», а підприємство платоспроможним.

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 12.05.2017 року № 216 «Про стан фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації».

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови по комунальній власності, земельних відносинах та архітектурних питаннях С.В. Свідерко.

Міський голова                                                                      Л.Г. Дромашко


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2019