НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Періодичні відстеження результативності регуляторних актів


від 2018-06-11
ЗВІТ про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення міської ради від 29.06.2011 року № 11 «Про вдосконалення механізму списання комунального майна»

ЗВІТ
про періодичне відстеження   результативності регуляторного акта - рішення міської ради від 29.06.2011 року № 11 «Про вдосконалення механізму списання комунального майна»

1.НАЗВА РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ:  Рішення сесії міської ради від 29.06.2011 року № 11 «Про вдосконалення механізму списання комунального майна»

2.ВИКОНАВЕЦЬ:  Відділ комунальної власності і земельних відносин управління містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради

3.ЦІЛІ ПРИЙНЯТТЯ АКТУ: До теперішнього часу механізм списання комунального майна у місті Первомайську регулювався Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Наказом Державного казначейства та Міністерства економіки України «Про затвердження Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ».

Вищезазначеними документами встановлено загальний порядок списання матеріальних цінностей з балансів підприємств, установ, організацій комунальної власності.

На даний час наказ Державного казначейства та Міністерства економіки України від 10.08.2001 року № 142/181 «Про затвердження Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ» втратив чинність.

В зв’язку з цим розроблений документ, який відповідає чинному законодавству та в якому детально визначені єдині вимоги до списання матеріальних цінностей з балансів підприємств, установ, організацій з метою забезпечення збереження майна комунальної власності.

4.СТРОК ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ВІДСТЕЖЕННЯ:   Липень 2015 року – травень 2018 року

5.ТИП ВІДСТЕЖЕННЯ: Періодичне  відстеження

6.МЕТОДИ ОДЕРЖАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІДСТЕЖЕННЯ:

Статистичний

7.ДАНІ ТА ПРИПУЩЕННЯ НА ОСНОВІ ЯКИХ ВІДСТЕЖУВАЛАСЬ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ, А ТАКОЖ СПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ ДАНИХ: Проведений аналіз інформації про кількість списаних матеріальних цінностей з балансів підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Первомайська.

8.КІЛЬКІСНІ  ТА ЯКІСНІ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ АКТА:

Роки

Кількість списаних матеріальних цінностей з балансів підприємств

Загальна сума списаних матеріальних цінностей з балансів підприємств

первісна вартість (грн.)

залишкова вартість (грн.)

Липень – грудень 2015

41

127286,35

4877,34

2016

3

27403,65

8540,67

2017

55

747347,63

118451,21

Січень – травень 2018

7

162635,95

61814,12

9.ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ ТА СТУПІНЬ ДОСЯГНЕННЯ ВИЗНАЧЕНИХ ЦІЛЕЙ:

Після прийняття рішення сесії міської ради від 29.06.2011 року № 11 «Про вдосконалення механізму списання комунального майна» вдосконалено систему управління майном, забезпечено належне виконання єдиних вимог до списання матеріальних цінностей з балансів підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Первомайська.

Даний регуляторний акт має задовільну ступінь досягнення визначених цілей тому на даний час не потребує змін.

Міський голова                                                                            Л.Г. Дромашко


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2018