НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Періодичні відстеження результативності регуляторних актів


від 2018-06-11
ЗВІТ про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення міської ради від 29.06.2011 року № 4 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 28.03.2011 року № 3 «Про місцеві податки і збори»

ЗВІТ
про періодичне  відстеження результативності регуляторного акта - рішення  міської ради  від 29.06.2011 року № 4 «Про внесення змін  та доповнень  до  рішення міської ради від 28.03.2011 року № 3  «Про місцеві податки і збори»

1.Вид та назва регуляторного акта:

Рішення  міської ради  від 29.06.2011 року № 4 «Про внесення змін  та доповнень  до  рішення міської ради від 28.03.2011 року № 3  «Про місцеві податки і збори».

2.Назва виконавця заходів відстеження.

Фінансове управління Первомайської міської ради.

3. Мета прийняття акта.

Метою прийняття акту є:

- врегулювання порядку сплати та ставок  по туристичному збору та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- дотримання вимог законодавства щодо місцевих податків і зборів.

4.Строк виконання заходів з відстеження.

червень  2018 року.

5.Тип відстеження.

Періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження.

Аналіз надходжень місцевих податків та зборів.

7. Дані та припущення на яких відстежувалась результативність, а також засоби одержання даних.

Аналіз  надходжень по туристичному збору та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки проведений відповідно до звітності.

8. Кількісні та якісні показники.

Аналіз  надходжень по туристичному збору та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Показники результативності

2017 рік

січень-травень 2018 року

Фактичні надходження по  податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

 

 

Фактичні надходження по  туристичному збору

2087,9

 

 

 

 

27,0

1112,9

 

 

 

 

13,4

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Прийняття регуляторного акта дало можливість дотримуватись вимог законодавства щодо місцевих податків та зборів відповідно до Податкового  кодексу України із внесеними змінами та забезпечило надходження до бюджету міста.

Міський голова                                                                           Л.Г. Дромашко


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2018