НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Періодичні відстеження результативності регуляторних актів


від 2018-08-15
ЗВІТ про результати періодичного відстеження регуляторного акта - рішення міської ради від 29.08.2011року № 13 “Про затвердження Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури м. Первомайська в новій редакції ”.

ЗВІТ
про результати періодичного відстеження регуляторного акта - рішення міської ради від 29.08.2011року № 13 “Про затвердження Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури м. Первомайська в новій редакції ”.

1.Вид та назва регуляторного акта – рішення міської ради від 29.08.2011року № 13 “Про затвердження Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури м. Первомайська в новій редакції”.
2. Назва виконавця заходів з відстеження: управління містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради.
3.Цілі прийняття акта: Забезпечення комплексної забудови міста всіма суб’єктами містобудівної діяльності у процесі нового будівництва, реконструкції, розширення об’єктів житлово-громадського, виробничого та невиробничого призначення, стимулювання інвестиційної діяльності на створення сприятливих умов для розвитку соціальної інфраструктури міста.
4.Строк виконання заходів відстеження: серпень - 2018р.
5.Тип відстеження: періодичне.
6.Методи одержання результатів відстеження: статистичний та соціологічний.
7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: відстеження результативності цього регуляторного акту здійснювалося шляхом аналізу офіційної статистичної інформації, даних про надходження коштів у цільовий фонд соціально – економічного розвитку міста.
8.Кількісні та якісні значення показників результативності акта: вигода від впровадження запропонованого рішення полягає у збільшенні надходжень у місцевий бюджет міста. Так, станом з 01.09.2015р. по 14.08.2018р., укладено 111 договорів. До цільового фонду соціально – економічного розвитку міста надійшло 1558,2 т.грн.
9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначення цілей: відповідність вимогам чинного законодавства, досягнення цілей державного регулювання, забезпечення вдосконалення процедури оплати.

Міський голова Л. Г. Дромашко
 

 


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2018