НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Базові відстеження результативності регуляторних актів


від 2018-10-31
Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про упорядкування розміщення засобів пересувної та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Первомайськ»

Звіт
про базове відстеження результативності регуляторного акта – проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про упорядкування розміщення засобів пересувної та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Первомайськ»

1.Вид та назва регуляторного акта

Проект рішення виконавчого комітету міської ради «Про упорядкування розміщення засобів пересувної та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі  в утриманні об’єктів благоустрою міста Первомайськ».

2.Виконавець заходів з відстеження

Відділ підприємницької діяльності управління економіки міської ради.

3.Цілі прийняття регуляторного акта

Ціль прийняття даного рішення – забезпечення реалізації державної політики щодо створення сприятливих умов, розвитку малого підприємництва, що дозволить демонополізувати ринок торгівлі та ресторанного господарства.

Цілями прийняття даного регуляторного акта є врегулювання питань провадження підприємницької діяльності шляхом використання засобів пересувної та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі, а також упорядкування розміщення таких засобів та об’єктів торгівлі на території міста Первомайськ.

Також, цілями цього регуляторного акта є: підвищення прозорості дій органів місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних із визначенням розміру та порядку сплати пайової участі власниками засобів пересувної та об’єктів роздрібної торговельної мережі в утриманні об'єктів благоустрою та визначення порядку укладання договорів щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою.

4.Строк виконання заходів з відстеження

грудень 2017 року

5.Тип відстеження

Базове

6.Метод одержання результатів відстеження

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод.

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі динаміки укладання Договорів щодо розміщення засобу пересувної/об’єкту сезонної дрібно роздрібної торговельної мережі.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності

Показники результативності

2016

січень-листопад 2017 року

Договорів щодо розміщення засобу пересувної/об’єкту сезонної дрібно роздрібної торговельної мережі

0

36

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття регуляторного акта дозволить врегулювати питання провадження підприємницької діяльності шляхом використання засобів пересувної та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі, а також упорядкування розміщення таких засобів та об’єктів торгівлі на території міста Первомайськ.

Ступінь досягнення визначених цілей можливо буде відстежити під час проведення повторного та періодичних відстежень.

Міський голова                                                                             Л.Г. Дромащко

 


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2020