НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Періодичні відстеження результативності регуляторних актів


від 2018-11-12
ЗВІТ про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення виконавчого комітету міської ради від 22.10.2014 року № 478 «Про затвердження Порядку відшкодування витрат надавачам послуг за пільгове перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування»

ЗВІТ
про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення виконавчого комітету міської ради від 22.10.2014 року № 478 «Про затвердження Порядку відшкодування витрат надавачам послуг за пільгове перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування»

1. Вид та назва проекту регуляторного акта: рішення виконавчого комітету міської ради від 22.10.2014 року № 478 «Про затвердження Порядку відшкодування витрат надавачам послуг за пільгове перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування».

2. Назва виконавця заходів з відстеження: управління соціального захисту населення міської ради.

3. Цілі прийняття акту: впорядкування розрахунків з підприємствами – перевізниками  за перевезення пільгової категорії громадян в місті на підставі фактичного обстеження пасажиропотоків, який дасть змогу посилити контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, забезпечити реалізацію окремих категорій громадян їх права на пільговий проїзд, передбачений чинним законодавством.

Строк виконання заходів відстеження: листопад 2015 року – листопад 2018 року.

4. Тип відстеження: періодичне.

5. Методи одержання результатів відстеження: статистичні.

6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: статистичні

7. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Головним чинником результативності даного регуляторного акта є:

- підвищення ефективності системи надання пільг з проїзду;

- цільове використання бюджетних коштів;

- нормативно врегульоване визначення розмірів компенсаційних виплат за пільгове перевезення;

- підвищення рівня якості з надання послуг з перевезення;

- зменшення кількості проблемних питань щодо пільгового перевезення.

8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання, та повинно забезпечити досягнення поставлених цілей.

Міський голова                                                          Л. Г. Дромашко


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2019