НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Періодичні відстеження результативності регуляторних актів


від 2018-11-30
ЗВІТ про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення міської ради від 26.12.2011 року № 10 «Про затвердження Порядку переведення житлових приміщень у нежитлові для їх реконструкції під розміщення об’єктів невиробничої сфери і нежитлових приміщень у житлові в м. Первомайська»

ЗВІТ
про  періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення міської ради від 26.12.2011 року № 10 «Про затвердження Порядку переведення житлових приміщень у нежитлові для їх реконструкції під розміщення об’єктів невиробничої сфери і нежитлових приміщень у житлові в м. Первомайська»

  1. Вид та назва регуляторного акту – рішення Первомайської міської ради від 26.12.2011р. № 10 «Про затвердження Порядку переведення житлових приміщень у нежитлові для їх реконструкції під розміщення об’єктів невиробничої сфери і нежитлових приміщень у житлові в м. Первомайська».
  2. Назва виконавця заходів з відстеження – управління містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради.
  3. Цілі прийняття акту – забезпечення комплексної забудови міста всіма суб’єктами містобудівної діяльності у процесі нового будівництва, реконструкції, розширення об’єктів житлово-громадського, виробничого та невиробничого призначення, стимулювання інвестиційної діяльності на створення сприятливих умов для розвитку соціальної інфраструктури  міста.
  4. Строк виконання заходів відстеження –   листопад 2018року.
  5. Тип відстеження – періодичне.
  6. Методи одержання результатів відстеження – статистичний та соціологічний.
  7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних – відстеження результативності даного регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу офіційної статистичної інформації, даних про надходження коштів у цільовий фонд соціально – економічного розвитку міста.
  8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта – вищезазначений Порядок є єдиним процедурним документом, відповідно до якого можливе переведення житлових приміщень у нежитлові для їх реконструкції під розміщення об’єктів невиробничої сфери і нежитлових приміщень у житлові.
  9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначення цілей – відповідність вимогам чинного законодавства, досягнення цілей державного регулювання.

Міський голова                                                                         Л. Г.Дромашко


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2020