НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Розпорядження міського голови


№ 2-р від 2019-01-10
Про організацію навчання у 2019 році осіб керівного складу та фахівців міста Первомайська, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, в мережі підрозділів навчально- методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (оприлюднено 10.01.2019 року)

У К Р А Ї Н А
Миколаївська область
ПЕРВОМАЙСЬКИЙ  МІСЬКИЙ  ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 10.01.2019    № 2-р
 м. Первомайськ

Про організацію навчання у 2019
році осіб керівного складу та
фахівців міста Первомайська,
діяльність яких пов'язана з
організацією і здійсненням заходів
з питань цивільного захисту,
в мережі підрозділів навчально-
методичного центру цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності
Миколаївської області

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 819 “Про затвердження Порядку проведення навчання  керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту”, на виконання розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 17.12.2018 року № 552-р “Про організацію навчання осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, в мережі підрозділів навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області 2019 року” та з метою організації навчання осіб керівного складу та фахівців міста, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту:

1. Керівникам виконавчих органів міської ради, суб'єктів господарювання, установ і організацій комунальної форми власності та керівникам міських структурних підрозділів органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання, установ і організацій інших форм власності (за узгодженням):

1.1. направляти на навчання осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, відповідно до наданих заявок на Первомайські міські курси навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (вул. Михайла Грушевського, 1, м. Первомайськ,  55213) і на обласні та м. Миколаєва курси удосконалення керівних кадрів (вул. 10 Слобідська,2, м. Миколаїв, 54003) навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області в терміни згідно з витягом з плану-графіка підготовки осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, за потребою місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад та підприємств, установ і організацій Миколаївської області на 2019 рік (далі-План-графік) (додаток 1) та відповідно до відомості щодо кількості осіб керівного складу та фахівців (далі-особи) м. Первомайська, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, які підлягають навчанню в мережі підрозділів навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області у 2019 році, згідно поданих відповідно до потреб заявок на навчання (додаток 2);

термін: протягом 2019 року згідно термінів,
визначених Планом-графіком;

1.2. забезпечити своєчасне подання навчально-методичному центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області заявок на навчання у 2020 році осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, через відділ з питань надзвичайних ситуацій апарату виконавчого комітету міської ради (Бабенчука) (вул. Михайла Грушевського,1, кімн.183, тел.7-51-94, 4-22-16, е-mail: vns.pervomaysk@gmail.com);

термін: до 10.09.2019 року;

1.3. передбачити кошти на навчання осіб керівного складу та фахівців з урахуванням вимог пунктів 18,19 Порядку проведення навчання  керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 819;

термін: під час складання бюджетних запитів
та фінансово-господарських планів на 2020 рік;

1.4. надати заявки на здійснення методичного супроводу практичної підготовки осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, навчально-методичному центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (Жуковському) (вул. 10 Слобідська,2, м. Миколаїв, 54003) через Первомайські міські курси навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (Галісевича) (вул. Михайла Грушевського,1, м. Первомайськ, 55213);

термін: до 01.02.2019 року.

2. Відділу з питань надзвичайних ситуацій апарату виконавчого комітету міської ради (Бабенчуку) забезпечити своєчасне доведення керівникам виконавчих органів міської ради, міських структурних підрозділів органів виконавчої влади, суб'єктів господарювання, установ та організацій переліку категорій слухачів, які підлягають навчанню у 2019 році, у відповідності з витягом з Плану-графіка.

Термін: напередодні згідно термінів визначених
Планом-графіком.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 12.01.2018 року № 12-р «Про організацію навчання у 2018 році осіб керівного складу та фахівців міста Первомайська, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, в мережі підрозділів навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Кукурузу О.В.

Міський голова                                                                             Л.Г.Дромашко

Додатки 1-2

 


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2019