НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Періодичні відстеження результативності регуляторних актів


від 2019-01-11
ЗВІТ періодичного відстеження результативності регуляторного акта - рішення виконавчого комітету міської ради від 22.12.2014 року № 574 «Про затвердження Положення про проведення конкурсу з набуття права на організацію паркування транспортних засобів в м. Первомайськ в новій редакції»

ЗВІТ
періодичного відстеження результативності регуляторного акта - рішення виконавчого комітету міської ради від 22.12.2014 року № 574 «Про затвердження Положення про  проведення конкурсу з набуття права на організацію паркування транспортних засобів в  м. Первомайськ в новій редакції»

1. Вид та назва регуляторного акта: Рішення    виконавчого комітету міської ради від 22.12.2014 року № 574  «Про затвердження Положення про  проведення конкурсу з набуття права на організацію паркування транспортних засобів в  м. Первомайськ в новій редакції».

2. Назва виконавця заходів з відстеження: Відділ підприємницької діяльності управління економіки міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта:

- чітка регламентація умов та проведення  підготовки і проведення конкурсу з набуття права на організацію паркування транспортних засобів;

- покращення якості послуг з паркування автотранспорту.

4. Строк виконання заходів з відстеження:  січень 2019 року.

5. Тип відстеження: Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження: Статистичні.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних: Статистичні.

8. Кількісні  та якісні значення показників результативності акта:

Головним чинником результативності даного регуляторного акта є:

- збільшення надходжень до місцевого бюджету від збору за паркування;

- поліпшення пропускної спроможності дорожнього руху;

- забезпечення належних умов безпеки дорожнього руху;

- розвиток сфери послуг на місті;

- зменшення рівня безробіття.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.  Забезпечення реалізації державної політики щодо створення рівних конкурентних умов, розвитку малого і середнього підприємництва, що дозволить демонополізувати ринок послуг з паркування транспортних засобів.

Міський голова                                                              Л. Г. Дромашко

Чорна
4-32-62

 


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2020