НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Повторні відстеження результативності регуляторних актів


від 2019-01-11
ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акту рішення міської ради від 07.07.2017 року № 10 «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів»

ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторного акту  рішення  міської ради від 07.07.2017 року № 10 «Про встановлення  збору за місця для паркування транспортних засобів»

1. Вид та назва проекту регуляторного акта:

Рішення  міської ради від 07.07.2017 року № 10 «Про встановлення  збору за місця для паркування транспортних засобів

2. Виконавець:

Фінансове  управління міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта:

Рішення  міської ради «Про встановлення  збору за місця для паркування транспортних засобів» затверджено  з метою внесення змін відповідно до Закону України  від 20.12.2016 р. № 1791-УІІІ  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році»

4. Строк виконання заходів з відстеження:

січень  2019 року.

5. Тип відстеження:

повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження:

Для проведення повторного відстеження використовувався  метод отримання звітності від Державної казначейської служби в м.Первомайську.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі надання звітності  Державною казначейською службою в м.Первомайську.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності:       тис.грн.

Показники результативності

2017 рік

2018 рік

Фактичні надходження по збору за місця для паркування транспортних засобів

73,4

101,6

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Прийняття рішення дозволить дотримуватись вимог чинного законодавства щодо місцевих податків відповідно до Податкового  кодексу України із внесеними змінами та забезпечить надходження до бюджету міста.

Міський голова                                                                           Л.Г. Дромашко

Шугуров
54283


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2019