НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Повторні відстеження результативності регуляторних актів


від 2019-01-11
ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акту рішення міської ради від 07.07.2017 року № 13 «Про встановлення плати на землю ( в частині земельного податку)»

ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторного акту   рішення  міської ради від 07.07.2017 року   № 13  «Про встановлення плати на землю ( в частині земельного податку)»

1. Вид та назва проекту регуляторного акта:

Рішення  міської ради від 07.07.2017 року № 13  «Про встановлення плати на землю ( в частині земельного податку)».

2. Виконавець:

Фінансове  управління міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта:

Рішення  міської ради від 07.07.2017 року № 13  «Про встановлення плати на землю ( в частині земельного податку)» прийняте  з метою приведення у відповідність до норм Податкового кодексу України та забезпечення  планових надходжень до бюджету міста земельного податку.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

січень  2019 року.

5. Тип відстеження:

повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження:

Для проведення повторного відстеження використовувався  метод отримання звітності від    Державної казначейської служби в м.Первомайську.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі надання звітності від Державної казначейської служби в м.Первомайську.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності:       тис.грн.

Показники результативності

2017 рік

2018 року

Фактичні надходження по:
Земельному податку з  юридичних осіб
Земельному податку з фізичних осіб


5400,1
453,1


3693,0
543,5

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Прийняття рішення   дозволить дотримуватись вимог чинного законодавства щодо місцевих податків відповідно до Податкового  кодексу України із внесеними змінами та забезпечить надходження до бюджету міста.

Міський голова                                                                           Л.Г. Дромашко

Шугуров
54283


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2022