НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Базові відстеження результативності регуляторних актів


від 2019-05-24
ЗВІТ про базове відстеження результативності проекту регуляторного акта – рішення міської ради "Про скасування рішення міської ради від 04.09.2018 р. № 13"Про встановлення туристичного збору"

ЗВІТ
про базове відстеження результативності проекту регуляторного акта – рішення  міської ради
"Про скасування  рішення міської ради від 04.09.2018 р. № 13"Про встановлення туристичного збору"

1. Вид та назва проекту регуляторного акта:

"Про скасування  рішення міської ради від 04.09.2018 р. № 13"Про встановлення туристичного збору"

2. Виконавець:

Фінансове  управління міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта:

Проект рішення  міської ради  "Про скасування  рішення міської ради від 04.09.2018 р. № 13"Про встановлення туристичного збору"розроблений з метою приведення у відповідність до норм Податкового кодексу України

4. Строк виконання заходів з відстеження:

травень  2019 року.

5. Тип відстеження:

базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження:

Для проведення базового відстеження використовувався  метод отримання звітності за звітний період.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі надання звітності за звітний період

8.Кількісні та якісні значення показників результативності:       тис.грн.

Показники результативності

2018 рік

січень- квітень 2019 року

Фактичні надходження по туристичному

збору податку

33,0

13,0

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Прийняття регуляторного акта дозволить дотримуватись вимог законодавства щодо місцевих податків відповідно до Податкового  кодексу України із внесеними змінами та забезпечить надходження до бюджету міста.

Ступінь досягнення визначених цілей відстежуватиметься під час проведення повторного та періодичних відстежень.

Секретар міської ради                                                                    С.О.Бондарчук

Шугуров
54283


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2019