НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Базові відстеження результативності регуляторних актів


від 2019-06-06
ЗВІТ про базове відстеження результативності проекту регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Первомайську»

ЗВІТ
про результати базового відстеження регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта – проект рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради  «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Первомайську»

2. Назва виконавця заходів з відстеження – управління містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради.

3. Цілі прийняття акта –стимулювання розвитку та упорядкування відносин щодо питань розміщення зовнішньої реклами у м. Первомайську шляхом вдосконалення процедури оформлення рекламних   засобів, формування і відновлення гармонійного, естетичного та безпечного міського середовища, приведення до вимог чинного законодавства.

4. Строк виконання заходів з відстеження – червень 2019 року.

5. Тип відстеження – базове.

6. Методи одержання результатів відстеження – статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних – відстеження результативності цього регуляторного акту здійснювалося шляхом аналізу офіційної статистичної інформації, даних по інвентаризації зовнішньої реклами в місті.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта – вищезазначений Порядок розміщення зовнішньої реклами у м. Первомайську  є єдиним процедурним документом. Вигода від впровадження запропонованого регуляторного акту полягає у своєчасному оформленні дозволів на розміщення зовнішньої реклами, демонтажу рекламних конструкцій зовнішньої реклами у разі самочинного розміщення  та збільшення надходження коштів до міського бюджету за розташовані на території м. Первомайська рекламні конструкції.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей – відповідність вимогам чинного законодавства, досягнення цілей державного регулювання, формування і відновлення гармонійного, естетичного та безпечного міського середовища, приведення до вимог чинного законодавства, вдосконалення процедури видачі дозволу, збільшення надходжень  оплати за розміщення зовнішньої реклами.

Міський голова                                                                           Л.Г. Дромашко

 


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2019